Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Υπηρεσίες Επικοινωνίας & Διαφήμισης


  • Λειτουργία πιστοποιημένου call center για την ενημέρωση πολιτών – δημοτών και μετρήσεις κοινής γνώμης
  • Λειτουργία του εξειδικευμένου portal για τη Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση, το περιβάλλον και την ενέργεια greenattica.gr
  • Λειτουργία της gr
  • Social Media Marketing Management και υποστήριξη πολιτικής επικοινωνίας