Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας & Καινοτομίας


  • Πλατφόρμα Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με κάρτα εκλογέα – δημότη – πολίτη με διασύνδεση, αμφίδρομη ενημέρωση και διαλειτουργικότητα μεταξύ διοικούμενου και διοίκησης
  • Εξειδικευμένο λογισμικό για την αναβάθμιση των υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μικρές πλατφόρμες που θα συνδέονται με την κεντρική πύλη
  • Ex- altis (Drones και UAVs σε συνεργασία με εξειδικευμένο λογισμικό δίνουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα και ήχο). Το συγκεκριμένο λογισμικό μας διαχειρίζεται όλο το αρχείο αεροφωτογραφιών από το 1926, καθώς και δορυφορική εικόνα απόλυτης ευκρίνειας και πιστότητας σε πραγματικό χρόνο.
  • Δημιουργία, λειτουργία και υποστήριξη κέντρου επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής προστασίας