Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης


Το Ινστιτούτο Καποδίστριας αναλαμβάνει την Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού σε θέματα:

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Περιβαλλοντικής διαχείρισης στην πράξη
  • Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικής Διαχείρισης

 

Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τοπικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.ΤΟ.Π.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά.