Το Ινστιτούτο Καποδίστριας είναι έτοιμο να σας υποστηρίξει στην ανάπτυξη της πολιτικής προστασίας του δικού σας οργανισμού.