Το Ινστιτούτο Καποδίστριας είναι δίπλα σας στην Υποστήριξη Εισπραξιμότητας του Δήμου σας-Μεγιστοποιούμε τα έσοδα σας.