Το Ινστιτούτο Καποδίστριας διαθέτει τη μεγαλύτερη πιστοποίηση CIA από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.