Κωνσταντίνος Ε. Θεοδώρου

Κωνσταντίνος Ε. Θεοδώρου


Στο Ινστιτούτο Καποδίστριας ασχολείται με την Οργάνωση και την Λειτουργεία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κατέχει πιστοποιήσεις:

  • Ελεγκτικό Επάγγελμα
  • Φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων
  • Ειδική χρηματοοικονομική διαχείριση
  • Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων
  • Webanalytics Google
  • Google Ads
  • Εισαγωγή στην Python

Μιλάει και γράφει την Αγγλική.