Σοφία Μαργαντίνη

Σοφία Μαργαντίνη

Σοφία Μαργαντίνη

Στο Ινστιτούτο Καποδίστριας ασχολείται με την Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατέχει πτυχίο Αγγλικών (C2)

Καλή γνώση υπολογιστών

Έχει παρακολουθήσει:

  • Ημερίδες της Κ.Ε.Δ.Ε- Οικονομική Διοίκηση και Δημοσιονομική Διαχείριση των Δήμων
  • Σεμινάριο για την νέα Δημοτική Περίοδο 2024-2028
  • Εκδήλωση για τον Εσωτερικό Έλεγχο (Internal Audit) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • ΣΥΝΕΔΡΙΟ Managing the Business Risk of Fraud “There is a way”

2o Forum Ακεραιότητας ΕΑΔ: Ακεραιότητα