Σεμινάρια

Σεμινάρια


  • Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (βιωματική εκπαίδευση)
  • Κυκλοφοριακής Αγωγής (βιωματική εκπαίδευση)
  • Διατροφής και Υγείας (βιωματική εκπαίδευση)
  • Ανθρώπινων Δικαιωμάτων – Ισότητας – Μετανάστευσης (βιωματική εκπαίδευση)
  • Πορεία Ζωής – Όνειρα και Στόχοι (βιωματική εκπαίδευση)
  • Δημοκρατία – Δημιουργία – Ελεύθερη Έκφραση (βιωματική εκπαίδευση)