Σχετικά Με Εμάς

Σχετικά Με Εμάς


Το Ινστιτούτο Καποδίστριας ιδρύθηκε, στελεχώθηκε και λειτουργεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την υλοποίηση υπηρεσιών, δράσεων και προγραμμάτων της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα με την υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Με την 30ετή επιστημονική και επιχειρησιακή εμπειρία των στελεχών του στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, και έχοντας συνεργασία με το σύνολο των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, το Ινστιτούτο Καποδίστριας αποσκοπεί στην παραγωγή ερευνητικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων για τη Διοίκηση και την επιστροφή των όποιων οικονομικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία, καθώς και σε μεταρρυθμιστικές δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ο στόχος μας, το Ινστιτούτο Καποδίστριας να είναι ο βραχίονας για την Αυτοδιοικηση.