“Κλεισθένης” Βράβευση στο 3ο Επιστημονικό συνέδριο της ΠΕΓΓ.