Πρωτόκολλο Σύμπραξης «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» – «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Σύμπραξης του Ινστιτούτου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»


Ο κύριος στόχος του Ινστιτούτου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» είναι η αναβάθμιση των λειτουργιών των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού και η αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών προς τον Έλληνα πολίτη μέσω της υιοθέτησης των καλύτερων πρακτικών για την θεσμοθέτηση “Εταιρικής Διακυβέρνησης” με πιστοποιημένες διαδικασίες και παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης των στελεχών και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.

ΙΝΣΤ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΦΩΤΟ 2

Με σκοπό την συνεργασία για την αναβάθμιση όλων των παραπάνω, και την ενημέρωση για την λειτουργία και τις δράσεις του Ινστιτούτου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» ο Πρόεδρος του, Δρ. Παναγιώτης Θ. Αγγελόπουλος και ο Διευθυντής του, κ. Δημήτριος Π. Ραπτοδήμος Msc., συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη οι οποίοι και υπέγραψαν Πρωτόκολλο Σύμπραξης με στόχο τη συνεργασία τους, και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των υπαλλήλων και των στελεχών Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού σε θέματα:

  • Εσωτερικού Ελέγχου,   Εταιρικής   Διακυβέρνησης     και Πολιτικής Προστασίας στην Ελληνική Αυτοδιοίκηση.
  • Δημιουργίας και    λειτουργίας     θερμοκοιτίδων    καινοτομίας     και επιχειρηματικότητας στην Αυτοδιοίκηση.
  • Υποστήριξης και    συμμετοχής    σε    Περιφερειακά,    Εθνικά    και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Από τη συνεργασία των δύο φορέων είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν κοινές πρωτοβουλίες, αμοιβαίες διευκολύνσεις και υλοποίηση κοινών δράσεων με σκοπό την μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της παραγωγικότητας των Δήμων με αποτέλεσμα τον πλήρη εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης προς όφελος του Έλληνα πολίτη.