Πλούμπης X. Ιωάννης

Πλούμπης X. Ιωάννης

Πλούμπης X. Ιωάννης | Bs, Msc, CPA, CICA, CCS

Ο κος Πλούμπης X. Ιωάννης είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής. Έχει υπάρξει στην επαγγελματική του καριέρα στον όμιλο της Dolphin Capital ως Υπεύθυνος Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Group Reporting Controller). O όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο του Real Estate & Hospitality και διαπραγματεύεται τις μετοχές του από το 2005 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Επίσης, έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αθήνας κατέχοντας θέσεις όπως Εσωτερικό Ελεγκτής (Internal Auditor), Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (NED), Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) και Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Αυτή την στιγμή κατέχει την θέση του μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (NED) στην εταιρεία LANAKAM SA καθώς και την θέση του Προέδρου της επιτροπής ελέγχου στην εταιρεία YALCO SA.

Η λογιστική και ελεγκτική του εμπειρία ανέρχεται συνολικά σε οχτώ (8) χρόνια και έχει εργαστεί στο παρελθόν ως Senior Auditor στην εταιρεία Ernst & Young Greece (EY) και σαν Assistant Auditor στην εταιρεία Mazars Greece. Η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τον έλεγχο εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα όπως επίσης και από την συμμετοχή του σε ελέγχους και εκπαιδευτικά σεμινάρια που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πάνω στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι υπεύθυνος αξιολόγησης σε αρκετά διεθνώς αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιοδικά του κλάδου της λογιστικής ,της ελεγκτικής και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Αποτελεί μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (Certified Public Accountant) και είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Αμερικής διακατέχοντας τους τίτλους CICA (Certified Internal Control Auditor) και CCS (Certified Control Specialist). Κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α’ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και είναι μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) της Μεγάλης Βρετανίας όπου αυτή την περίοδο συμμετέχει στις εξετάσεις της πιστοποίησης. Επίσης, αποτελεί μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και του Μητρώου Πιστοποιημένων Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στο ενεργητικό του υπάρχουν συμμετοχές σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά πάνω στην Εταιρική Διακυβέρνηση με την πιο πρόσφατη να έχει τίτλο «“Internal Audit and Corporate Governance at Real Estate Industry in Greece and UK». Τέλος, γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και Γαλλικά.