Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Στα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) υπογράφηκε θες (24/6) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής (iSportManagement LAB) του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και του ΕΚΚΕ. Στόχος η προώθηση της έρευνας, της επιστήμης, της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών. Τη συμφωνία υπέγραψαν -αντίστοιχα- ο διευθυντής του Εργαστηρίου, καθηγητής

Παναγιώτης (Τάκης) Αλεξόπουλος.