Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»


Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» συστάθηκε στις 25/6/2011, ως Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με βασικό στόχο, τη δικτύωση μεταξύ Γενικών Γραμματέων και στελεχών ΟΤΑ, την ανάδειξη και αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του θεσμού, και τη μέγιστη συνέργεια στην ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Σκοποί της Ένωσης

 • H διαρκής επικοινωνία μέσω της παροχής έγκαιρης και επίκαιρης πληροφόρησης προς τις Δημοτικές Αρχές.
 • H ψηφιακή δικτύωση Δημάρχων και Γενικών Γραμματέων.
 • H ανταλλαγή τεχνογνωσίας με στόχο τη διευκόλυνση της υλοποίησης των πολιτικών αποφάσεων των Δημοτικών Αρχών.
 • H ανάδειξη καλών πρακτικών που παράγονται από Δήμους και η διάχυσή τους προς τις Δημοτικές Αρχές.
 • Η διοργάνωση στοχευμένων ενημερωτικών – εκπαιδευτικών ημερίδων.
 • Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των Γενικών Γραμματέων και των Στελεχών των Δήμων.
 • Η έκδοση Πρακτικών Οδηγών σε εστιασμένα θεματικά αντικείμενα των ΟΤΑ.
 • Η ανάδειξη και αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του θεσμού.
 • Η οργανωμένη εκπροσώπηση στην κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση.
 • Η συνεργασία με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς για θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες των δήμων.
 • Η επικοινωνία και η επίτευξη συνεργασίας και συνέργειας με ομοειδείς και παρεμφερείς ενώσεις και δίκτυα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Η συνεργασία με τους φορείς και εκπροσώπους της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
 • Η επαφή και επικοινωνία με τους εκτελεστικούς γραμματείς των ΟΤΑ β΄ βαθμού.
 • Η διασφάλιση των επαγγελματικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα στις Δημοτικές Αρχές και τις Υπηρεσίες.