Παναγιώτης Αλεξάκης

Παναγιώτης Αλεξάκης


Ο Δρ Παναγιώτης Αλεξάκης είναι Καθηγητής της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (1975) του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστημίου Stirling Μεγάλης Βρετανίας και Queen’s, Οντάριο Καναδά. Είναι επίσης κάτοχος του M.Sc. (1977), νομισματική και την αξιολόγηση επενδύσεων και Ph.D. (1981), χρήμα – ισοτιμίες (Πανεπιστήμιο Stirling). Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».

Εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει διδάξει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και σε άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, προγράμματα σπουδών επιλογής του Υπουργείου Παιδείας.

Διδάσκει σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα μαθήματα όπως Οικονομική της Επιχείρησης, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Χρηματοοικονομική, Διεθνής Νομισματική – Χρηματοοικονομική, Τραπεζική και Χρήμα – Πίστη – Τράπεζες.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με την σύνδεση του πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις και την εγκαθίδρυση μιας αμοιβαία επωφελούς αμφίδρομης σχέσης. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα, πριν περίπου 20 χρόνια, στην εξάσκηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις, στις διαλέξεις και ομιλίες στελεχών επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο, στην ανάλυση, στο πανεπιστήμιο, επιχειρηματικών θεμάτων, στην διεξαγωγή επιχειρηματικών σεμιναρίων και συναφών θεμάτων.

Επίσης, εργάστηκε για την ανάπτυξη των νησιωτικών επιχειρήσεων της Ελλάδος και της Ευρώπης αλλά και για την άρση της απομόνωσης των νησιωτικών περιοχών. Με τις ενέργειές του συνέβαλε ώστε να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα και η ανάγκη στήριξης των ευρωπαϊκών νησιών, κατά την αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Για τις πιο πάνω δραστηριότητες του έχει τιμηθεί από το πανεπιστήμιο, τα νησιωτικά επιμελητήρια της χώρας και ενώσεις επιμελητηρίων. Έχει διδάξει σε σεμινάρια για επιχειρηματικά στελέχη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εθνικής οικονομίας, στην Τράπεζα της Ελλάδος (επρώτευσε στο διαγωνισμό εισαγωγής), έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις, ενώσεις και οργανισμούς, με μεγαλύτερη δραστηριότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα και έχει αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις.

Έχει μία αξιόλογη συμβολή στην ελληνική κεφαλαιαγορά, από το 1996. Το 1998 έγινε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, όπου οργάνωσε και στελέχωσε το Χρηματιστήριο, αλλά και προετοίμασε την συνολική κεφαλαιαγορά για τη λειτουργία της αγοράς χρηματοοικονομικών παράγωγων προϊόντων.

Τον Αύγουστο του 2000 έγινε Πρόεδρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την περίοδο αυτή γνώρισε μία ουσιαστική μεταβολή στο θεσμικό πλαίσιο και στην δομή της λειτουργίας του, ενώ αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ώριμη αγορά το 2001, και τώρα είναι πλήρως διεθνοποιημένο.

Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, έχει εκπονήσει ερευνητικές μελέτες και έχει προβεί σε δημοσιεύσεις άρθρων σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε επιστημονικούς τόμους, σε άλλες δημοσιεύσεις, έχει συγγράψει και δημοσιεύσει ερευνητικές  μονογραφίες και έχει συγγράψει διδακτικά εγχειρίδια. Το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς.

Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων, εκδότης (editor) επιστημονικών περιοδικών, κριτικός άρθρων, διατελεί  Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.