Ολοκληρωμένο σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων Πολιτικής Προστασίας.