Νικόλαος Μπογονικολός

Νικόλαος Μπογονικολός


Ο Νίκος Μπογονικολός είναι πτυχιούχος Μαθηματικού Τμήματος, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίου.

Έχει διεκπονήσει Ερευνητική Εργασία στο Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο: «Διαδικασίες Επίλυσης Προβλημάτων»

Διακατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο  Τμήμα Κυβερνητικής , Kharkov National Economic University, Χάρκοβο, Ουκρανία.

Διδακτορική διατριβή με τίτλο: “Models of anticipatory management in factory financial activity”. Με αριθμ. Διατριβής του Υπουργειου Παιδείας 08.03.02, Kharkov National Economic University , Χάρκοβο, Ουκρανία.

Είναι επίτιμος Διδάκτωρ της National Academy of Management , Ουκρανία.