Νικόλαος Καραβίτης

Νικόλαος Καραβίτης


Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών.

Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών (Ph.D.) και Master of Arts της Οικονομικής της Ανάπτυξης (Μ.Α. in Economic Development) του Πανεπιστημίου Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο. Πτυχίο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Έχει διατελέσει

 • Αντιπρόεδρος, Μέλος Δ.Σ. και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ΟΤΕ ΑΕ (2013-2015).
 • Άμισθος Σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών (2013-2014).
 • Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Δημόσιου Τομέα, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) (2010-2013).
 • Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) (1997-2004).
 • Μέλος της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Υπ. Εθνικής Οικονομίας) (1991-1997).
 • Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (1989).
 • Έμμισθος ερευνητής του Κέντρου Έρευνας της Οικονομικής του Δημόσιου Τομέα (PSERC) του Πανεπιστημίου του Leicester (1986).
 • Έμμισθος βοηθός καθηγητής (Assistant Tutor) στο Πανεπιστήμιο του Leicester (1983-1985).

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα και επιτροπές, ενδεικτικά

 • (2001-2004). Μέλος της Στατιστικής Επιτροπής του Ο.Η.Ε (U.N. Statistical Commission). Το 2002 εξελέγη αντιπρόεδρος.
 • (2003). Πρόεδρος των Ομάδων Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για στατιστικά θέματα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.
 • (1997-2004). Μέλος της Επιτροπής Στατιστικού Προγράμματος (Statistical Programme Committee – SPC), Eurostat.
 • (1998-2001) Μέλος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για την Εισαγωγή του Ευρώ.
 • (1995-2004) Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμμα­τος (Πρόεδρος).
 • (1993-1996, 1997-2002) Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (Economic Policy Commit­tee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση των Μισθολογικών Εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • (1996) Νομισματική Επιτροπή (Monetary Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει συγγράψει αριθμό επιστημονικών άρθρων, μονογραφιών και βιβλίων.