Μυρτώ Ο. Σπηλιοπούλου

Μυρτώ Ο. Σπηλιοπούλου

Μυρτώ Ο. Σπηλιοπούλου

Στο Ινστιτούτο Καποδίστριας ασχολείται με την Οργάνωση και τη Λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα (C2) και πολύ καλά τη γαλλική (B2) και τη γερμανική (B1).

Κατέχει πτυχίο ECDL σε Word, Excel και Οutlook.

Έχει ολοκληρώσει σεμιναριακούς κύκλους στον τομέα της εγκληματολογίας και του οικονομικού εγκλήματος.

Έχει παρακολουθήσει Συνέδρια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στην Αθήνα, Κρήτη και Λάρισα.