ΜΟΔ Α.Ε

ΜΟΔ Α.Ε


Η ΜΟΔ στηρίζει τη δημόσια διοίκηση για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η δράση της επικεντρώνεται κυρίως σε:

.