Μάρκος Μαργαρίτης

 Μάρκος Μαργαρίτης


Ο Δρ Μάρκος Μαργαρίτης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Break-Even Consulting, a

εταιρεία συμβούλων βασισμένη στη γνώση εξειδικευμένη στην α) επίλυση

μηχανολογικά προβλήματα, β) υποστήριξη της ανάπτυξης νέων ή

βελτιωμένα προϊόντα και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής

και γ) ενίσχυση της υιοθέτησης τεχνολογικών καινοτομιών. Αυτός

έχει επίσης ένα μακρύ ιστορικό επιτυχούς διαχείρισης

θέσεις. Είναι Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Τεχνικού

Πανεπιστήμιο Αθηνών, μορφωμένο σε πολύ υψηλό επίπεδο, με

εκτεταμένη γνώση όλων των σύγχρονων τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών

και κανονιστικά ζητήματα. Είναι διδάκτωρ του Εθνικού

Πολυτεχνείο Αθηνών (ΕΜΠ) στην περιοχή των απορριμμάτων

διαχείριση και σχεδιασμός χημικών αντιδραστήρων / βιοαντιδραστήρα,

με τίτλο «Αξιοποίηση κλάσματος βιοαποδομήσιμων αποβλήτων με χρήση

πρωτότυπο σύστημα για οικιακό τύπο «με μεταδιδακτορικό

υποτροφία στον τομέα του σχεδιασμού συστημάτων κατάλληλων για βιολογικά

επεξεργασία απορριμμάτων