Λευτέρης Τσεκούρας

Λευτέρης Τσεκούρας


Ο Ελευθέριος Α. Τσεκούρας είναι ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής και Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος. Έχει εργασιακή εμπειρία 20 χρόνων εκ των οποίων τα 6 χρόνια σε τακτικούς και φορολογικούς ελέγχους και τα 2 ως σύμβουλος. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 σε οικογενειακές επιχειρήσεις, από το 2014 ασχολήθηκε με το ελεγκτικό επάγγελμα στην ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. και στη συνέχεια με το συμβουλευτικό ως ελεύθερος επαγγελματίας. Έχει σπουδάσει Διοίκηση και Οικονομία με ειδίκευση στη Διοίκηση Τουρισμού στο σημερινό Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης των μαθημάτων στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). Επίσης έχει λάβει τις πιστοποιήσεις του Project Management του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. (E-Learning) και του GDPR Specialist and DPO της Vellum Global Educational Services.

Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (Ι.Ε.Ε.Ε.) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.