Κωνσταντίνος Ε. Θεοδώρου

Κωνσταντίνος Ε. Θεοδώρου


Κωνσταντίνος Ε. Θεοδώρου

Στο Ινστιτούτο Καποδίστριας ασχολείται με την Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Είναι πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση βάσει Δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κατέχει πλήθος πιστοποιήσεων όσον αφορά το Ελεγκτικό Επάγγελμα, την Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων, την Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Διαχείριση, την Ανάλυση Δεδομένων και την γλώσσα προγραμματισμού Python.

Μιλά την Αγγλική (C2).