Ιωάννης Κολοβός

Ιωάννης Κολοβός


Υποστράτηγος (Γεωγραφικού) ε.α

Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ – Msc Γεωπληροφορική        με αποδεδειγμένη εμπειρία στις Τοπογραφικές εργασίες και μελέτες, τις εφαρμογές Γεωπληροφορικής, τις απαλλοτριώσεις ακινήτων και τη διαχείριση έργων. Εμπειρία ως επικεφαλής τμημάτων και τοπογραφικών συνεργείων, αμεσότητα στη δημιουργική λύση προβλημάτων, με ισχυρές τεχνικές δεξιότητες, και  ικανότητα εργασίας υπό πίεση. Συνδυάζει σημαντικά προσόντα  στη διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων, στον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο έργων  και την τεχνική εμπειρογνωμοσύνης και εκτιμήσεων γης.