Ηλίας Ε. Δημητρακόπουλος ( Msc )

Ηλίας Ε. Δημητρακόπουλος


Πτυχίο στα Οικονομικά από το Αμερικάνικο Κολέγιο (Deree), με μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Έχει εργαστεί στον Τραπεζικό Τομέα και σε εμπορικές πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Έχει πολυετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο έχοντας εργαστεί σε εισηγμένες Εταιρείες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

 

Διαθέτει τις Διεθνείς πιστοποιήσεις: ICYB Lean Six Sigma Yellow Belt από τη Διεθνή Ένωση Πιστοποίησης Six Sigma, CCSA Πιστοποίηση Αυτοαξιολόγησης Ελέγχου από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, CIA πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Είναι μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών I.I.A. & μέλος του Σύλλογου Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης A.C.F.E.

 

Σήμερα είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Καποδίστριας στην Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, στους Ελληνικούς Δήμους.