Γρηγόριος Βάρρας

Γρηγόριος Βάρρας


Ο Γρηγόριος Νικ. Βάρρας είναι Διδάκτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. Τμήμα Δασολογίας και ΦυσικούΠεριβάλλοντος, με θέμα διατριβής: «Η αισθητική, η υδρολογική και η προστατευτική επίδραση των αναδασώσεων της Αττικής» 2001.

Διακατέχει Πτυχίο Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου από το τμήμα « Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος», του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διακρίθηκε με 1st prize award για την εργασία «Evaluation of Climate effect of urban green zones through a Multi-purpose web-based Information system». 1st int. Conf. Ecology and protection of Water Environments. ECOPROWATER 2015. Στο University of Tuscia.Viterbo.Italy2015

Είναι Επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογής για καταγραφή διαχείριση αστικών δένδρων για android συσκευές το οποίο είναι διαθέσιμο ως ”app” από το google play.