Γιώργος Δανόπουλος

Γιώργος Δανόπουλος


O Δρ. Γιώργος Δανόπουλος είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1980. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού στη Γερμανία στο Συνταγματικό–Δημόσιο Δίκαιο (Παν/μιο Bielefeid) σε ζητήματα νομοθετικής θεωρίας και πράξης (Συγκριτική μελέτη Ευρωπαϊκών δικαιϊκών συστημάτων), ενώ επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος επιστημονικών σεμιναρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ πλούσιο είναι και το συγγραφικό του έργο με πληθώρα  επιστημονικών δημοσιεύσεων. Έχει διατελέσει ειδικός συνεργάτης και νομικός σύμβουλος, ανά τα χρόνια, σε Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ενώ επίσης για σειρά ετών κατείχε καθήκοντα προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) . Τέλος,  πολυσήμαντη είναι  η διδακτική του εμπειρία καθώς έχει διατελέσει εισηγητής σε ικανό αριθμό σεμιναρίων επιμόρφωσης-κατάρτισης ή συνεδρίων που διοργανώνουν ακαδημαϊκά ιδρύματα και τοπικές ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων. Μιλά Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά.