Γεώργιος Π. Σκοκέας

Γεώργιος Π. Σκοκέας


Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ψηφιακών Συστημάτων.

Έχει εργαστεί για 25 έτη στη Δημόσια Διοίκηση στην ανάπτυξη μεγάλων έργων Πληροφορικής και ως υπεύθυνος ανάπτυξης ΟΠΣ σε Δημόσιους Φορείς, ΔΕΚΟ και μεγάλες εταιρείες της Ιδιωτικής αγοράς, Διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έργων ψηφιοποίησης και ασφαλούς οργάνωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης μεγάλου όγκου Πληροφοριών.

Έχει 10ετή εμπειρία σε εκπόνηση μελετών για Συστήματα Ποιότητας και είναι επιθεωρητής Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών και  Ασφάλειας Εγκαταστάσεων. Είναι σύμβουλος χρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα και  στην Ε.Ε. Επίσης είναι Εκπρόσωπος και σύμβουλος επενδύσεων σε funds του εξωτερικού και συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη αγορών για καινοτόμες τεχνολογίες συνεργαζόμενος με διεθνείς οίκους.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Καρπάθου από το 2020 μέχρι τον Απρίλιο του 2021.

Σήμερα είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Καποδίστριας για τις Πιστοποιήσεις, την Ασφάλεια των ΟΠΣ και την Υψηλή Τεχνολογία, για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση.