Γεωργια Ρουχα

Γεωργία Ρούχα


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πτυχιούχος Οικονομικών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ).

Απόφοιτος διετούς μεταπτυχιακού του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος.

Καλή γνώση στη χρήση Η/Υ και των προγραμμάτων
WORD,
EXCEL
.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Προϊστάμενη Λογιστηρίου της εταιρείας
GRETA PROMOTION
A
.E.
Από τον Μάρτιο του 2000 εργάσθηκα στο Ελεγκτικό Προσωπικό της
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές).

Με τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό Μητρώου
Σ.Ο.Ε.Λ. 27471, το 2009 έγινα μέτοχος της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και
αποχώρησα το 2019.

Από το φθινόπωρο του 2019, μέχρι και την άνοιξη του 2021
συμμετείχα ως
audit partner στην ελεγκτική εταιρεία KSI HELLAS
Ι.Κ.Ε.

Το Μάιο 2021 έλαβε άδεια ελεγκτικής εταιρείας, η
IAN AUDITOR
Ι.Κ.Ε., την οποία είμαι ιδρύσει μαζί με εταίρο συνεργάτη ορκωτό
ελεγκτή λογιστή και στην οποία είμαι συνδιαχειρίστρια.

Από την μέχρι σήμερα απασχόλησή μου στον έλεγχο αναφέρω ότι
ήμουν επί έτη εποπτεύων σε ομάδες ελέγχου των εταιρειών «
ALPHA
ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», «
EUROBROKERS A.E.»,
«ΚΑ
RENTA COSMOCAR», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΠΛΩΝ (Ε.Β.Ο.)», «
PRINCE OLIVER», «PRELIUM A.X.E.»,
«
IDEAL GROUP», «INTERBETON», «ΤΙΤΑΝ», «ΛΑΝΑΚΑΜ»
(εισηγμένη στο ΧΑΑ, οικονομικές καταστάσεις σε ΔΠΧΑ) καθώς
και σε ελέγχους Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων, στην Εταιρεία
Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης όπως και στον έλεγχο Προγραμμάτων
«Intereg (
TRANS EURO MEDITERRANEAN HERITAGE
NETWORK
INTERREG IIIB ARCHIMED 20002006» του Δήμου
Αχιλλείου Κερκύρας) καθώς και στο πρόγραμμα “
Seventh Research
Framework
Programme (FP7), concerning < PROPOSAL NO 215952
PERFORM «AsoPsofisticatEd multi paRametric system FOR the
continuous
effective assessment and Monitoring of motor status in
parkinsons
disease and other neurodegenerative diseases». Τέλος
ήμουν ελεγκτής μέχρι και τη χρήση 2013 της ΑΝ.Ε.Τ.Ε.Κ. και
Ευρωπαικών Προγραμμάτων που χειρίστηκε το Τεχνικό
Επιμελητήριο της Κέρκυρας,

σε πολλούς ελέγχους Δήμων όπως: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
2009 2017, ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 2009 2012, ΔΗΜΟΣ
ΘΙΝΑΛΙΩΝ 2009 2012, ΔΗΜΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 2009 2012,

σε ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ: ΣΥΡΟΥ,
ΜΥΚΟΝΟΥ, ΘΗΡΑΣ 2014 ΚΑΙ 2017, ΟΙΑΣ, ΑΦΑΝΤΟΥ,
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΝΙΣΥΡΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,
ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΩ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ,
ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ, ΠΑΡΟΥ, ΡΟΔΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΛΑΓΑΝΑ,
ΦΑΙΑΚΩΝ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ