Σοφία Σ. Γαβαλά

Σοφία Σ. Γαβαλά


Στο Ινστιτούτο Καποδίστριας ασχολείται με την Οργάνωση και Λειτουργεία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (2016 – 2022).

Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως λογίστρια.

Απολυτήριο από τα Εκπαιδευτήρια Ώθηση με αριστείο (2016).

Μιλάει και γράφει την Αγγλική (Επίπεδο Β2).