Εύρεση και άντληση κεφαλαίων για την αναπτυξιακή πολιτική του δικού σας Δήμου.