Εξωτερικοί Συνεργάτες

Εξωτερικοί Συνεργάτες


Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων
Μη κυβερνητική οργάνωση
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Νομικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης
Civitel Olympic Hotel
Διεθνής Επιχειρηματικός Σύμβουλος
ATLANTAS Worldwide Management
ANAX Asset Management
Forum Training
Iασις ΑΜΚΕ
Realpolls
Attica green expo
ΜΟΔ
Motorola
ΕΥΔΑΠ
ΕΟΑΝ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΕTHIS
LL CONS.
ΙΑΝ ( ορκωτοί λογιστές)
EBEA
EBEΛ
ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠ.
ΣΦΗΟ – Ηλεκτροκίνηση-
Break-Even
APSON
OTA VOICE
Eurothorax
KPMC
Kapodistrias Law Firm
Zephyros Parnters
Neandros
XP Hub
P.T.A KapodistriasCorporation

 

Οικονομικοί Πόροι – Αλέξανδρος Παπαχρήστου

 

Αλκιβιάδης Λέντας – Τεχνικός Σύμβουλος

 

 

Ιαν – Ορκωτοί Λογιστές

 

ΕΣΠ- Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά