ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

 ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.


Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι ο Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης βιομηχανικών προϊόντων, και συστημάτων διαχείρισης, με πλήρη εργαστηριακή υποδομή για ελέγχους σε μεταλλικά και δομικά υλικά, πυροσβεστήρες, συγκολλήσεις, κεραμικά, πυρίμαχα, καλώδια, φωτιστικά, ρευματοδότες-ρευματολήπτες, πλαστικούς σωλήνες, κλωστοϋφαντουργικά, ενδύματα και παιχνίδια.

Προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, δοχεία πίεσης, οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλικών, χιονοδρομικά & καταδυτικά κέντρα, παιδότοπους & παιδικές χαρές, υπηρεσίες αξιολόγησης ξενοδοχείων & υπηρεσίες ΕΞΥΠΠ.

Πραγματοποιεί περιβαλλοντικές μετρήσεις και χημικές αναλύσεις σε νερό και απόβλητα και εκπονεί μελέτες για την αδρανοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων.

Η ΕΒΕΤΑΜ είναι κοινοποιημένος Φορέας Πιστοποίησης στην ΕΕ με αριθμό κοινοποίησης 0437 για τις οδηγίες που αφορούν εξοπλισμό υπό πίεση, εξοπλισμό πλοίων, ανελκυστήρες, δομικά προϊόντα, κατασκευαστικά στοιχεία εγκαταστάσεων, συσκευές αερίου, μηχανές και εξοπλισμό παιχνιδοτόπων.

Παρέχει σήμα συμμόρφωσης για πλαστικούς σωλήνες και χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και τα εξής διεθνή σήματα πιστοποίησης :

  • HAR για τα ηλεκτρικά καλώδια
  • ENEC για τα φωτιστικά
  • OEKO-TEX για τα κλωστοϋφαντουργικά
  • IQ-Net για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Η ΕΒΕΤΑΜ διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία και πραγματοποιεί συστηματικά εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα σε συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία και λειτουργεί Εργαστήρια δοκιμών και ελέγχων σε Βόλο, Ριτσώνα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.