Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ)

Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών
(ΕΠΕΦΑ)


Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) αποτελεί τον εκπαιδευτικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό βραχίονα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ).

 

Σκοπός του ΕΠΕΦΑ είναι η μεθοδική επιστημονική ανάλυση και μελέτη επίκαιρων θεμάτων της χρηματοοικονομικής και της οικονομικής των επιχειρήσεων για την επίλυση θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Επίσης, αναπτύσσει προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης για στελέχη επιχειρήσεων καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για τη λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης.

 

Το ΕΠΕΦΑ διαθέτει εκλεκτούς συνεργάτες για την προσφορά ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου αλλά και την ευελιξία να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες εκπαίδευσης που δημιουργούνται στην αγορά όπως είναι οι πιστοποιήσεις στελεχών από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ανάγκη εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων στις διατάξεις κανονιστικής συμμόρφωσης στο χρηματοοικονομικό κλάδο.

 

Το νεότερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρει το ΕΠΕΦΑ για νέους και δημιουργικούς ανθρώπους είναι το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα στην Πράξη». Αποτελεί τη συμβολή του ΕΠΕΦΑ να ανταποκριθεί στο κάλεσμα των καιρών και να βοηθήσει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Πρόκειται για ένα καινοτομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και το ξεκίνημα μιας επιχείρησης και προετοιμάζει νέους για τη δημιουργία μιας επιχείρησης μέσα από μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία δράσης και ανάδρασης για τους συμμετέχοντες.

 

Προσηλωμένο στην αποστολή του, το ΕΠΕΦΑ με τη βοήθεια των συνεργατών του φιλοδοξεί να συνεχίσει να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των μελών διδακτικού προσωπικού του ΔΕΟ  και να καινοτομεί στη δημιουργία προγραμμάτων που άπτονται των αναγκών στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών.