Ελευθέριος Μαυρομάτης

Ελευθέριος Μαυρομάτης


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Ιανουάριος 2020 έως Σήμερα

Σύμβουλος επιχειρήσεων σε αντικείμενα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου.

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) στα αντικείμενα Δ.Π.Χ.Α. και Χρηματοοικονομική Ανάλυση.

Σεπτέμβριος  2012-Νοέμβριος 2019

Grant Thornton A.E.,

Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τμήμα Auditing. Θέση Director. Βαθμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Απρίλ. 2007-έως Μάιος 2012 Σύμβουλος επιχειρήσεων με έμφαση σε εργασίες εφαρμογής Δ.Π.Χ.Π. χρηματοοικονομικής ανάλυσης και μελετών αναδιοργάνωσης.
Επιστημονικός υπεύθυνος προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης της Epsilonet A.E. αποκλειστικού φορέα εκπαίδευσης του Α.Ι.Α. (σχεδιασμός προγραμμάτων ετοιμασία υλικού και υλοποίηση εκπαίδευσης κυρίως στα αντικείμενα των  Δ.Π.Χ.Π. και της Ελεγκτικής).
Oκτ 2006-Απρίλ. 2007

KPMG Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Θέση: Υποδιευθυντής- Υπεύθυνος τμήματος Δ.Π.Χ.Π.

Oκτ 1999 – Oκτ 2006

Grant Thornton A.E.,

Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τμήμα Auditing. Θέση Senior Manager. Επιπλέον αρμοδιότητες:

Ø  Υπεύθυνος εκπαίδευσης

Ø  Υπεύθυνος Επιτροπής Οργάνωσης και Υλοποίησης Ποιοτικού Ελέγχου

Ιαν 1999 – Οκτ 1999

RAYCAP A.E. – Βιομηχανία  Εξαρτημάτων  Καλωδίων

Προϊστάμενος Λογιστηρίου και συμμετοχή στην οικονομική διεύθυνση.

Ιουλ. 1998 – Ιαν 1999 INFOQUEST A.E. –Λογιστής. Κύρια καθήκοντα έλεγχος Γενικής Λογιστικής , εκκαθάριση φόρων , ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής.
Δεκ.1996 –Ιούλ. 1998 Β. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. –Β. Λογιστής.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

2020

Ολοκλήρωση παρακολούθησης για συμμετοχής σε εξετάσεις απόκτησης τίτλου πιστοποίησης Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor Certification Institute of Internal Auditors)
Απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Βαθμός πτυχίου «Καλώς».
Ι.Ε.Σ.Ο.ΕΛ. Ολοκλήρωση του κύκλου  σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Βαθμός πτυχίου 17/20
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Πτυχιούχος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. <<Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Λογιστικής &Χρηματοοικονομικής>>. Βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς»
ACCA Certificate in International Public Sector Accounting Standards (CertIPSAS)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Αγγλικά

Επίπεδο Proficiency (επιτυχής ολοκλήρωση εξετάσεων preliminary test)

Βεβαίωση επάρκειας T.O.E.F.L. (Computer Based Test score 220)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Κέντρο Έρευνας Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Παρακολούθηση σεμιναρίων φορολογικών αντικειμένων.

TEAM

Παρακολούθηση σεμιναρίων εφαρμογής Microsoft Office.

Ενδό-εταιρική εκπαίδευση

Παρακολούθηση σεμιναρίων Θεωρητικής κατάρτισης και εφαρμογής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. (I.F.R.S.)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  • Epsilonet. Σεμινάρια πιστοποίησης επαγγελματικών διπλωμάτων (Diploma) του φορέα A.I.A. στα αντικείμενα της ελεγκτικής και των Δ.Π.Χ.Α.
  • Pro Seminars. Σεμινάρια πιστοποίησης επαγγελματικών διπλωμάτων (Diploma) του φορέα ICAEW στα αντικείμενα των Δ.Π.Χ.Α.
  • Altium. Σεμινάρια πιστοποίησης επαγγελματικών διπλωμάτων (Diploma) στα αντικείμενα των Δ.Π.Χ.Α.
  • Μέλος της ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης της ενδο-εταιρικής εκπαίδευσης της Grant Thornton.
  • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σειράς ενδό-επιχειρησιακών σεμιναρίων με κυριότερα:

α)ΟΠΑΠ Α.Ε. Σεμινάρια εφαρμογής Ε.Γ.Λ.Σ.-ΚΝ 2190/1920 β)Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών Σεμινάρια εφαρμογής I.F.R.S. γ)Κέντρο Εκπαίδευσης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Σεμινάρια εφαρμογής I.F.R.S. δ)Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Σεμινάρια εφαρμογής  I.F.R.S. ε)Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Σεμινάριο Ελεγκτικής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

·   Έκδοση Βιβλίου I.F.R.S.

Μέλος της ομάδας συγγραφής βιβλίου για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

·   Περιοδικό <<ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ>>

Δημοσίευση δύο άρθρων με θέμα

·       Φορολογία μεταβίβασης μετοχών

·       Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

·   Εφημερίδα <<ΕΧΠΡΕΣ>>

·                     Δημοσίευση σειράς άρθρων με θέμα την θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της εφαρμογής των I.F.R.S.

·   Ειδικευμένα Περιοδικά <<ΛΟΓΙΣΤΗΣ>>-Epsilon 7

·                     Δημοσίευση σειράς άρθρων με θέμα την θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της εφαρμογής των I.F.R.S.