Δρ. Ευάγγελος Σιώκας

Δρ. Ευάγγελος Σιώκας


Ο Ευάγγελος Σιώκας είναι διδάκτωρ μηχανικός ΕΜΠ στη γνωστική περιοχή της

οικονομικής και στρατηγικής ανάλυσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας με

θέμα «Δίκτυα έρευνας/καινοτομίας και επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη

γνώση». Επίσης, είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Την περίοδο αυτή είναι συντονιστής της Δομής

Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ – ΕΜΠ (www.epinoo.gr)

που έχει ως στόχο την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και

Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ όπου συμμετέχει σε 2 επιστημονικές ομάδες με

αντικείμενο τις «σπουδές καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας» και την

«κοινωνία της πληροφορίας» με συμμετοχή σε πληθώρα εθνικών και διεθνών

έργων.

Τέλος, από το 2007 εργάζεται ως εμπειρογνώμων με ειδίκευση στη συγγραφή

επιστημονικών κειμένων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα:

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και Κοινωνικής Δικτύωσης.