Διοικητικό Συμβούλιο

To Δ.Σ


Η ανάπτυξη του Ινστιτούτου Καποδίστριας βασίζεται στη γνώση και τη συσσωρευμένη εμπειρία των ανθρώπων που το στελεχώνουν και οι οποίοι προέρχονται τόσο από τον επιστημονικό όσο και από τον πολιτικό χώρο της Ελλάδας. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες μελετώνται, αναπτύσσονται και αξιολογούνται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας και κορυφαίους οργανισμούς .

Η δομή του Ινστιτούτου Καποδίστριας, αποτελούμενο από καταξιωμένους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες αιρετούς, διασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των προτάσεων που καταθέτει και έχει ως εξής :

Δρ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Πρόεδρος Ινστιτούτου Καποδίστριας


Δημήτριος Ραπτοδήμος

Διευθύνων Σύμβουλος Ινστιτούτου Καποδίστριας


Δρ. Δημήτριος Ντζανάτος

Επίτιμος Πρόεδρος Grant Thornton S.A


Μέλος Ινστιτούτου Καποδίστριας

Λουκάς Τσακανίκας

Σύμβουλος Διοίκησης