Δημήτρης Τζαννίνης

Δημήτρης Τζαννίνης


Είναι οικονομολόγος με εμπειρία στην τραπεζική, στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, στις χρηματαγορές, στο κλάδο εταιρειών κοινής ωφέλειας, σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και στον σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής. Αποφοίτησε αριστούχος στα Οικονομικά από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατέχει Master’s στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο McMaster και έκανε διδακτορικές σπουδές στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario.

 

Διατελεί (i) Ειδικός Σύμβουλος στη ΔΕΗ ΑΕ, (ii) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Allianz Ελλάδος και (iii) μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών της Attica Bank.

 

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, μέλος του Economic and Financial Committee και του Eurogroup Working Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής του Υπουργού στα Συμβούλια Υπουργών Eurogroup και ECOFIN, μέλος του Economic Policy Committee του ΟΟΣΑ, Αναπληρωτής Διοικητής για την Ελλάδα στο Συμβούλιο των Διοικητών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΔΗΧ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας.

 

Δίδαξε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario από το 1990 έως το 1993. Από το 1993 έως το 2008 ήταν στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα τμήματα Ασιατικό, Ευρωπαϊκό και Ανάπτυξης Πολιτικής & Επισκόπησης. Έχει επίσης εργαστεί ως ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος.