Δημήτριος Ντζανάτος

Δημήτριος Ντζανάτος


Ο Δημήτρης Ντζανάτος γεννήθηκε το 1952 στο Μεσολόγγι.

Είναι πρώην Ορκωτός Ελεγκτής με 46 χρόνια συνεχούς επαγγελματικής απασχόλησης. Υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton Α.Ε. για 21 χρόνια, στο διάστημα από το 1996 έως και το 2017.

Είναι διδάκτορας και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΠΑΜΑΚ και το ΟΠΑ, τα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής, της ελεγκτικής και της φορολογίας.

Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τη Φορολογία Εισοδήματος. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων για επαγγελματικά και επιστημονικά ζητήματα.

Συμμετείχε στις επιτροπές εμπειρογνωμόνων που εισηγήθηκαν τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για τη λογιστική τυποποίηση φορέων του δημόσιου τομέα (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικά Ταμεία).

 

 

Στη μακροχρόνια επαγγελματική του απασχόληση ήλθε σε επαφή με όλους τους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας και σημαντικούς τομείς του δημόσιου τομέα, με την παροχή μιας μεγάλης γκάμας υπηρεσιών.

Από όλη την εμπειρία του, επαγγελματική και ακαδημαϊκή, γνωρίζει σε βάθος τις παθογένειες, τις αντινομίες, αλλά και τα θετικά στοιχεία και τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του φιλανθρωπικού σωματείου «Άσυλο Ανιάτων». Επίσης είναι μέλος του ΕΣΥΟΕΛ, ενός οργάνου τεχνικής υποστήριξης του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών.