Δέσποινα Παπαδοπούλου

 Δέσποινα Παπαδοπούλου


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Διεύθυνση
Ξάνθου 33Γ, 15451 Αθήνα
Τηλέφωνα
(+30) 694.5998.595
Email
Despoina729@gmail.com
Υπηκοότητα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ημερομηνία/ Τόπος Γέννησης
1973/ ΑΘΗΝΑ
Οικογενειακή Κατάσταση
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ημερομηνία
01/2012 έως σήμερα
Απασχόληση
Ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κύριες Εργασίες
· Διορισμός από δικαστήρια για τον έκτακτο έλεγχο Επιχειρήσεων στα πλαίσια
αποφάσεων των Πρωτοδικείων της χώρας περί του διορισμού μου ως
πραγματογνώμονα

· Τακτικός, Προαιρετικός & Φορολογικός έλεγχος Μεσαίων και Μεγάλων
Εταιριών σε συνεργασία με τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (γραφείο
Θεσσαλονίκης),
METRON AUDITING A.E., ACES A.E. και ΙΑΝ AUDITOR Ι.Κ.Ε.
· Παροχή φορολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις

Ημερομηνία
4/2017 έως 7/2019
Επωνυμία Εργοδότη
ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ (Αθήνα)
Διεύθυνση/ Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Απασχόληση σε Θέση
Υπεύθυνη Οικονομικών Γραφείου Αθήνας
Κύριες Δραστηριότητες & Αρμοδιότητες
· Παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών του ιδρύματος, της
διαδικασίας επιλογής των υποτροφιών και της εξέλιξης τους

· Μελέτη για την αξιοποίηση των ακινήτων του ιδρύματος

· Έρευνα της ιστορικής διαμόρφωσης και εξέλιξης της περιουσίας του ιδρυτή

του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη

Ημερομηνία
11/2010 έως 12/2011
Επωνυμία Εργοδότη
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INFOTAINMENT A.E. (Αθήνα)
Διεύθυνση/ Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Απασχόληση σε Θέση
Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Κύριες Δραστηριότητες & Αρμοδιότητες
· Παρακολούθηση καλής λειτουργίας του λογιστηρίου, Σύνταξη οικονομικών
καταστάσεων, φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων λοιπών
παρακρατούμενων φόρων


Ημερομηνία
07/2008 08/2010
Επωνυμία Εργοδότη
ΣΟΛ α.ε.ο.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
Κρήτης)

Διεύθυνση/ Τμήμα
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Απασχόληση σε Θέση
Υπεύθυνη Ομάδας Ελέγχου (ως Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής)
Κύριες Δραστηριότητες & Αρμοδιότητες
· Τακτικός έλεγχος εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ, Τακτικός & προαιρετικός
έλεγχος Μεσαίων και Μεγάλων Εταιριών

Ημερομηνία
09/2007 07/2008
Επωνυμία Εργοδότη
RSM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ (Γραφείο Αθήνας)
Διεύθυνση/ Τμήμα
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Απασχόληση σε Θέση
Υπεύθυνη Ομάδας Ελέγχου (ως Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής)
Κύριες Δραστηριότητες & Αρμοδιότητες
· Τακτικός έλεγχος εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ, Μεσαίων και Μεγάλων
Εταιριών

· Εσωτερικός έλεγχος (SOX) θυγατρικής εισηγμένης εταιρείας στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

· Εκτιμήσεις αξίας εταιρειών (Due Diligence)

Ημερομηνία
07/2000 09/2007
Επωνυμία Εργοδότη
ΣΟΛ α.ε.ο.ε. (Αθήνα)
Διεύθυνση/ Τμήμα
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Απασχόληση σε Θέση
Βοηθός Ομάδας Ελέγχου
Κύριες Δραστηριότητες & Αρμοδιότητες
· Τακτικός έλεγχος εταιρειών κυρίως εισηγμένων στο ΧΑΑ, Μεσαίων και
Μεγάλων Εταιριών, Δημόσιων Φορέων, Δημοτικών Επιχειρήσεων

Ημερομηνία
10/1994 06/2000
Επωνυμία Εργοδότη
ΧΑΡΤΟΠΡΙΝΤ Α.Ε.Β.Ε. (Αθήνα)
Διεύθυνση/ Τμήμα /Απασχόληση σε
Θέση

Λογιστήριο, Βοηθός Λογιστή

Κύριες Δραστηριότητες & Αρμοδιότητες
· Τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
· Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης (Ισολογισμός,
Προσάρτημα, Έκθεση Δ.Σ.)

· Κατάρτιση μηνιαίου Ταμειακού Προγράμματος εταιρείας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΚΟ

Μέλος του παραρτήματος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ) στη Θεσσαλονίκη, Υπεύθυνη οικονομικών θεμάτων
από Ιαν2011μέχρι Μαρ2014)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ημερομηνία Πτυχίου
7/4/1997
Πτυχίο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΙΑΝ ΚΑΛΩΣ)
Επωνυμία & Είδος Οργανισμού που
παρείχε την εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ημερομηνία
Οκτώβριος 2000 Ιούνιος 2001
Φορέας
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ)
Αντικείμενο
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ &
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ (PROFICIENCY)
ΓΑΛΛΙΚΑ (Επίπεδο
Certificat)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Επίπεδο Grundstufe)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος