Αλέξανδρος Παπαχρήστου

Αλέξανδρος Παπαχρήστου


 

O Παπαχρήστου Σπ. Αλέξανδρος είναι Ελεύθερος Επαγγελματίας με την ιδιότητα του Λογιστή – Φοροτεχνικού, Σύμβουλος επιχειρήσεων – επενδύσεων- δανείων και επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και λοιπών κρατικών επιδοτήσεων. Κάτοχος αδείας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού αριθμός Αδείας 0111967 Α Τάξης.

Ιδρυτικό Μέλος της λογιστικής- Ελεγκτικής εταιρίας ΚΕΡΔΟΣ Ο.Ε,Ιδρυτικό Μέλος της εταιρίας επενδύσεων ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΣΗ Ο.Ε,Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην εταιρία ΕΨΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΧΥΜΩΝ., Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

(Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου (ΕΜΠΕ) ,Πραγματογνώμονας με την ιδιότητα του Λογιστή-Φοροτεχνικου εγγεγραμμένος στην λίστα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.Μέλος του Μητρώου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Διαμεσολαβητών του Υπ. Δικαιοσύνης και ενεργός Διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Εκπαιδευτής Ενήλικων με Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Ε.Π.,Μέλος του Μητρώου Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Αθήνας με αρ. Μητρώου 0100519 ΙΔΒΕ-ΤΕΙ-Α.,Μέλος Του Μητρώου Εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Εσωτερικός ελεγκτής στο Υπουργείο Ανάπτυξης.) Διαχειριστής αφερεγγυότητας κατόπιν πιστοποίησης EUROCERT .