Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και τον δικό σας δήμο.